Ingvar Forss, ägare av Svartöstans PlåtslageriSvartöstadens plåtslageri AB ägs av Ingvar Forss och hade 2011 sju anställda.